مجوزها

  1. مجوز شرکت دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان
  2. پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  3. مجوز واحد فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  4. پروانه واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  5. پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  6. جواز تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
فارسی