افتخارات

 1. کسب عنوان برتر فنی مهندسی استان اصفهان، اسفند 97
 2. کسب رتبه برتر در دومین همایش ملی جایگاه زان در کارآفرینی و توسعه پایدار، اسفند 96
 3. حضور در پنجمین رونمایی دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان، اردیبهشت 96
 4. کسب رتبه برتر در اولین همایش ملی جایگاه زان در کارآفرینی و توسعه پایدار در سال 95
 5. کسب عنوان اثر برتر علمی و پژوهشی در دومین همایش صنعت برق و دانشگاه در سال 92
 6. کسب عنوان شرکت برتر مهندسی اصفهان از سوی اتاق بازرگانی اصفهان در سال 92
 7. کسب عنوان بانوی کارآفرین نمونه از سوی اتاق بازرگانی اصفهان توسط مدیرعامل شرکت در سال 92
 8. کسب عنوان طرح پژوهشی برتر در همایش شرکت‌های دانش بنیان در سال 91
 9. کسب عنوان فناور برتر در سیزدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر توسط مدیرعامل در سال 91
 10. کسب جایزه پیروز در هشتمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در سال 91
 11. کسب عنوان طرح برگزیده توسط پارک علم و فناوری پردیس در سال 90
 12. کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط مدیرعامل شرکت در هفته پژوهش در سال 90
 13. کسب عنوان طرح برگزیده در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در سال 90
 14. کسب رتبه دوم در مرکز رشد شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سال 90
 15. کسب رتبه چهارم در دومین جشنواره دانایی خلیج فارس در سال 90
 16. کسب رتبه سوم در مرکز رشد شهرک علمیو تحقیقاتی اصفهان در سال 89
 17. کسب رتبه دوم در نمایشگاه اولین جشنواره ایده‌های نو و کارآفرینی در سال 89
فارسی