گواهی‌های استاندارد

  1. گواهی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
  2. گواهی استاندارد زیست محیطی ISO 14001:2015
  3. گواهی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001:2007
  4. گواهی استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
  5. گواهی استاندارد CE-MARK برای محصولات شرکت
  6. گواهی استاندارد EXD برای دستگاه سطح‌سنج رادار
  7. گواهی استاندارد IP66 برای دستگاه سطح‌سنج رادار
  8. گواهی استاندارد IP67 برای دستگاه سطح‌سنج آلتراسونیک
  9. گواهی کالیبراسیون برای دستگاه سطح‌سنج آلتراسونیک
فارسی